Recruitment
Cleric 5
Mage 5
Rogue 5
Warrior 5
Apply

Menu
 arrow   News
User-menu
 arrow   Register
 arrow   Login
 arrow   Mini Games

Quick Login
Username:
Password:
Remember me (Cookie):
Register


support EQdkp-Plus
RAID PLANNER A DKP SYSTEM
Friday March 09 2012 - submitted by Madog at 04:56pm 0 Comments

RAID PLANNER A DKP SYSTEM:

Každý, kdo má zájem úcastnit se raidu a predem plánovaných akcí, se musí registrovat na Raid Planner a na každou akci, o kterou má zájem se také vcas prihlásit. Po registraci vám bude do 24hod aktivován úcet (nebo mužete kontaktovat admina: Madog).


Obecná pravidla pro raidy:
Hráci hlásící se do raidu musí splnovat minimální požadavky pro vstup do príslušného raidu.

T1 Raidy: (DH, GP, GSB a RoS)
Focus / Hit: 220
Toughness: 150 (tank)

T2 Raidy: (RotP a HK)
Focus / Hit: 320
Toughness: 200 (tank)

Do poznámky uvedte alternativní roli (class), kterou jste schopni v raidu dle prípadné potreby zaujmout. Kdo chce jít s altem, tak to také napište do poznámky.

Každý hrác, který jde na raid tak musí být na Team Speaku vcetne mikrofonu.


Pripravenost na raid:
Každý bude mít na raid pripravené doplnovací lahvicky na heal (min 40ks), mágové a klerici lahvicky na power (min 40ks) a jídlo z Ostrova (40ks) pridávající attacka/spell power, lahvicky pridávající strength-dexterity/intelligence-wisdom (5ks), prípadne dle zadání Raid leadera. Samozrejmostí jsou runy a enchanty ve zbraních a armoru. Duležitá je také 100% soul a doplnené charge.

Duležité je nainstalovat si do hry addon King Boss Mods který je velkou pomuckou pri raidech.

Pokud se hrác prihlásí na Raid Planer a je potvrzen tak je povinen prijít nebo pokud nemuže, tak se co nejdríve omluvit aby se našla náhrada. Nedostavení se bez omluvy bude trestáno -DKP body. Nikoho do raidu nenutíme, ale RIFT je kolektivní hra tak to prosím respektujte a nekažte ostatním zábavu ze hry. Raid Leader má právo z prihlášených hrácu vybrat a zvolit nejvhodnejší složení skupiny.

Invite na raidy zacíná vždy 15 minut pred oficiálním zacátkem a ve start time, už musí být všichni nabraní a pripravení na zónování do instance.


Prubeh raidu:
Každý hrác je povinen behem raidu poslouchat pokynu Raid Leadera. V prípade nejasností má poslední slovo Raid Leader.

Behem boje všichni dodržují "radiový klid"a mluví jen Rraid Leader, nebo ostatní poverené osoby (tank, healer apod.).

Prípadný wipe oznamuje výhradne Raid Leader.

Pokud vidíte, že se neco delá špatne, nebo máte návrh na zmenu taktiky - reknete to pri príprave na další pokus.

Po úspešném pokusu do bedny s lootem jde pouze master-looter. Ostatní pockají, až jim je loot ukázán v raid chatu. Behem bidování se do raid chatu nic nepíše.Pravidla pro lootování na RAID akcích:
Na raid akcích je nastaven Master Looter a jeho správcem je Raid Leader.

Pri lootování v raidech je uplatnován DKP systém. Každý raid má samostatné DKP. Všechna DKP jsou spolecná pro jeden account.

T1 10man Drowned Halls za každého bosse 3 DKP
T1 10man Gilded Prophecy za každého bosse 3 DKP
T1 20man River of Souls za každého bosse 3 DKP
T1 20man Greenscales Blight za každého bosse 3 DKP
T2 10man Rise of the Phoenix za každého bosse 3 DKP + 1 DKP za každého minibosse
T2 20man Hammerknell Fortress za každého bosse 3 DKP

Progress :
Boss, který ješte nebyl pokoren je v progressu a je za nej odmena 1 DKP za 1 hod. Za první zabití bosse (FIRST KILL) je navíc odmena 3 DKP.


Zpusob aukce lootu:
Lootování se provádí formou verejné aukce. Raid Leader ukáže nebo rekne celý drop a pak postupne bude dávat jednotlivé predmety do raid chatu. U každého konkrétního predmetu Raid Leader oznámí podle jeho hlavního statu, pro jakou class je urcený a kdo se aukce muže úcastnit. Pokud o item není zájem dostanou šanci ostatní Classy. Každý, kdo je oprávnen na predmet bidovat napíše do raid chatu výši svého „bidu“, prípadne „pass“ oznacující nezájem o predmet. Nejvyšší nabídka po odpoctu Raid Leaderem získá predmet a nabídnuté množství DKP pak bude odecteno z úctu hráce. Minimální nabídka je 1 DKP, minimální príhoz 1 DKP. V aukci není možné dorovnávat, ale pouze navýšit stávající nabídku. Pri shode vyhrává první nabídka. Pri aukci není možné jít s DKP do mínusu, pokud Raid Leader nerozhodne jinak. Pokud o predmet není zájem, RL zajistí jeho prodáni a peníze dá do guild banky.

Pokud v raidu padá item (tier token), který je pro všechny classy na výmenu za nejaký equip, je možné behem raidu získat jen jeden takovýto item. Pokud je raid nedokoncen, další den je omezení stornováno. Pri pokracování raidu v další den, mají prednostní právo na úcast hráci, kterí se úcastnili puvodního raidu.

Aby v budoucnu nedošlo k nedorozumení, zde je urcení hlavních statu:
Cloth / Intelligence - Mage
Leather / Dexterity - Rogue
Chain / Wisdom - Cleric
Plate / Strength - Warrior


Postihy:
Pokud je hrác zapsán na RP, potvrzen a prijde bez omluvy pozde, dostane postih -3 DKP
Pokud je hrác zapsán na RP, potvrzen a nedostaví se bez omluvy, dostane postih -7 DKP
Pokud hrác bezduvodne opustí raidu pred jeho ukoncením, dostane postih -5 DKP
V prípade potreby muže Raid Leader udelit postih v rozmezí -1 až -5 DKP
(napr. nepripravenost na raidu, nevhodné chování v prubehu raidu atd.)


Úspechy a progress:

10-man Raidy
Drowned Halls T1 - 4/4
Gilded Prophecy T1 - 4/4
Rise of the Phoenix T2 - 4/4


20-man Raidy
Greenscale’s Blight T1 - 5/5
River of Souls T1 - 4/5
Hammerknell Fortress T2 - 5/11